Data Beskyttelses Politik (GPDR)

Sportsrideklubben Silkeborg (SPS)


Denne politik vedrører behandlingen af de personoplysninger, vi indsamler om dig, når du melder dig ind i eller er tilknyttet SPS eller benytter tjenester på vores hjemmeside med tilhørende Facebook side og Zakobo-modulet. Her kan du se, hvilke personoplysninger vi indsamler og hvorfor, samt hvordan de indsamles og behandles. Databeskyttelses- og Privatlivspolitikken forklarer også dine rettigheder i forhold til de indsamlede personoplysninger, og hvordan du kan udøve disse rettigheder.

Politikken skal læses i sammenhæng med vilkårene for den pågældende tjeneste (f.eks. Zakobo-modulet, Centralt ForeningsRegister (CFR), DRF Go & Equipe), der bruges. Her angives de mere specifikke vilkår vedrørende de personoplysninger, som vi indsamler om dig.

1. Vi fortæller dig, hvad oplysningerne skal bruges til, og bruger dem kun til legitime formål.

2. Vi bruger oplysningerne i forbindelse med dit medlemskab af klubben og for at gøre det nemmere for dig at påvise medlemskab og tilmelde dig stævner og andre aktiviteter i klubben og Dansk Rideforbund. Det gør det også muligt for os at kontakte dig, når det er nødvendigt i forhold til oplysninger vedrørende dit medlemskab samt undervisning og aktiviteter i foreningen. Udover personoplysningerne bruger vi også situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen og på sportspladsen.

3. Vi sikrer os, at vi opbevarer dine personoplysninger passende forsvarligt, og da dit medlemskab er tilskudsberettiget, kan vi jævnfør regnskabsloven først slette data 5 år efter ophør af din medlemsskabsperiode af SPS.

4. Vi respekterer de rettigheder til beskyttelse af personoplysninger, som du har i henhold til gældende lovgivning samt din ret til at få adgang til de personoplysninger, vi opbevarer om dig, rette dem samt holde dem opdateret.

SPS afgør, til hvilket formål dine personoplysninger indsamles og behandles, og er derfor ”dataansvarlig” som defineret i persondatalovgivningen. SPS er juridisk ansvarlig for at sikre, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med denne databeskyttelsespolitik samt gældende lov. Når vi deler dine personoplysninger med anden part f.eks. ved CFR, Dansk Rideforbund og Zakobo-modulet, er det enten lovmæssigt begrundet eller gennem en aftale, hvor der foreligger en databehandleraftale med anden part. Anden part er ligesom SPS juridisk ansvarlig for de personoplysninger, der behandles.

Vi indsamler dine personoplysninger på følgende måder:

A. Oplysninger, som du selv giver os ved indmeldelse i SPS og tilmelding til klubbens aktiviteter. B. Oplysninger, som indsamles automatisk, og oplysninger som skabes ved brug af SPSs tilbud. C. Oplysninger, som vi måtte få om dig fra tredjepart

 

Vi indsamler typisk personoplysninger om dig på følgende måder:

Når du melder dig ind i SPS giver du os oplysninger til dit medlemskab: Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, Kredit- eller betalingskortoplysninger (ved Zakobo-modulet), samt beløb, datoer og tidspunkter for eventuelle betalinger, du foretager til os. Vi har brug for disse oplysninger for at kunne få kontakt til dig, få betaling samt afgive oplysninger vedrørende medlemmer i forhold til kommunale tilskud og Dansk Rideforbund.

Vi indsamler følgende oplysninger om og af dig, hvis du vælger at komme på holdundervisning, spring og dressur hold eller skriver dig på hjælperlisten og andre aktiviteter: Kontaktoplysninger såsom navn, fødselsdag, telefonnummer, e-mailadresse og adresse

Vores hjemmeside bruger ikke cookies og indsamler ikke persondata. Ved brug af vores online tilmeldinger til f.eks. hjælperliste og championats-listen, vil vi have brug for at opsamle kontaktoplysninger, så vi kan lave lister, kåre vindere og få kontakt med medlemmerne. På vores tilhørende Facebook side gælder de vilkår og betingelser, som du har accepteret ved oprettelse af din Facebook profil.

Zakobo-modulet: De oplysninger, du giver her, er med tredjepart, som vi har databehandleraftale med. Dette er et sikkert system.

Vi bruger dine data ift. til betaling af de tilbud, du tilmelder dig. Vi bruger også dine data til medlemsregistrering til kommunen (CFR), som ligeledes er en tredjepart med et lukket og sikkert system. Medlemskab af klubben kræver lovmæssigt denne registrering, da vi får tilskud af kommunen til dele af SPSs aktiviteter.

DRF Go: Vi får automatisk de kontaktoplysninger mv, du har afgivet til DRF Go, når du tilmelder dig stævner mv. Det er stævner mv, du selv tilmelder dig over denne platform. Vi har brug for disse oplysninger til f.eks. at registrere dine resultater samt få kontakt til dig ved evt. ændringer af planlagte begivenheder. Vi melder ligeledes resultater mv tilbage til og i dette system. Se Dansk Rideforbund om dette system.

Størsteparten af de personoplysninger, som vi behandler om dig, behandles med henblik på at kunne opfylde tilbuddene i forbindelse med dit medlemskab af SPS og dermed Dansk Rideforbund. Indsamlingen og behandlingen af sådanne personoplysninger sker således på grundlag af art. 6(1)(b) i databeskyttelsesforordningen. Det følger heraf, at indsamling og behandling af persondata kan ske, såfremt det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i. Visse behandlinger af dine persondata vil kun finde sted, såfremt du har givet dit forudgående samtykke. Det er ved mere personfølsomme oplysninger – f.eks. CPR.nr., sundhedsoplysninger mv. Hvis du har afgivet et skriftligt samtykke, har du til enhver tid ret til at trække et sådant tilbage. Dette kan du gøre her: Formand@SportsrideklubbenSilkeborg.dk Hvis du ikke længere er medlem af SPS, opbevarer vi af hensyn til CFR og revision dine personoplysninger i 5 år efter ophør af den periode, din ind- og tilmeldelse gælder for. Vi kan bevare "ikke følsomme" oplysninger, fotos, fortællinger, artikler mv med historisk værdi til statistik og lignende.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynets kontaktoplysninger:
Borgergade 28, y, 1300 København - E-mail: dt@datatilsynet.dk - Telefon: +45 33193200 - Hjemmeside www.datatilsynet.dk

Dataansvarlige i SPS:
Kassereren for medlemsregistrering: Kasserer@SportsrideklubbenSilkeborg.dk 

Formanden for politikkerne, samtykkeerklæringer og holdlister: Formand@SportsrideklubbenSilkeborg.dk

Bestyrelsen for hjemmeside, sociale medier og ved databrud (anmeldes senest 72 timer efter sikkerhedsbruddet er opdaget og hovedorganisationen kontaktes): Bestyrelse@SportsrideklubbenSilkeborg.dk

Henvendelser vedr. indhold på hjemmesiden kan sendes til webmaster på Webmaster@SportsrideklubbenSilkeborg.dk

 

GDPR findes her