SPSs historie og generel information

Sportsrideklubben Silkeborg (SPS) blev stiftet den 26. august 1991 med fokus på ridebanespringning, men dressuren er lige så vigtig.

Vi har lejet os ind hos Maria & Frank Kejlberg på Sortenborgvej 39 i Silkeborg .

 

Frank Kejlberg er ansat som berider til at foretage den daglige undervisning. Frank tager sig mest af springundervisningen.

Han er desuden den daglige leder.

Derudover er ansat Morten Kahr til primært at varetage elevundervisningen og dressurundervisningen, samt Janne Kjær Nielsen til at stå for begynderholdene. Kristoffer Kejlberg forestår også noget af undervisningen

Ligeledes er det Frank, der står for opstaldning og ledelse af centret.

Ydereligere henvendelse omkring rideundervisningen se den øverste fane under KONTAKT

 

SPS er medlem af Dansk Ride Forbund.

 

Vi har to 20x40 ridehuse med fiberbund. Lækker kæmpe udendørs opvarmnings-/dressurbane ligeledes med fiberbund samt stor græs-springbane med 'cafeteria', dommertårn og sekretariat. Derudover 20x60 sandridebane.

 

UNDERVISNING

SPS tilbyder undervisning på alle niveauer i både ridebanespringning og dressur.

Det kan forgå på elevpony/-hest eller egen pony/hest. Ligeledes er udefra kommende privatryttere velkomne.

Vi har f.eks. begynderhold for de yngste, motionshold, ½-times luksushold med kun 2 ryttere, enetimer, gymnastik. og bane-springningshold.

Handicappede ryttere, der kan indgå på et almindeligt hold, er meget velkomne.

Alle er lige vigtige og velkomne for at give en helhed i klubben.

Vores undervisere er voksne, velkvalificerede og veluddannede. De har selv stor rideerfaring. Nogle af dem er selv aktive springryttere på højt plan.

Frank Kejlberg & SPS har opforstret mange springryttere, der har nået til internationalt plan.

Vores fokus områder er elevundervisning & springning. Det er dog ikke sådan, at vi ikke lægger vægt på dressurundervisningen, da den også er vigtig for springrytterne.

 

ELEVPONYERNE / -HESTENE  

Alle vores elevponyer/-heste er søde. De findes i alle størrelser og sværhedsgrader, så der er lige én for dig.


MEDLEMMERNE

Medlemmerne er fordelt med 2/3 elevryttere og 1/3 privatryttere. Derudover kommer der ugentlig ca. 120 handicappede, som modtager ridefysioterapi og anden undervisning.


SIKKERHED & SAMVÆR

Klubben er medlem af DRF (Dansk Ride Forbund) og har gennemført Dansk Idrætsforbunds projekt "Et godt idræts-miljø for børn".

Vi har selvfølgelig indhentet børneattester.

SPS er en rideklub, der sætter sikkerheden i højsæde.

Alle ryttere, børn som voksne, skal ALTID ride med ridehjelm. Ligeledes anfefales det, at alle op til 18 år rider med sikkerhedsvest. Sikkerhedsvesten SKAL benyttes ved springning af ALLE op til 18-års alderen.

 

Vi er kendt for at have en god social og sportslig ånd med et godt samvær, hvor der er plads til alle. Samtidig er der meget vigtigt, at man lærer noget.

Til forældre som intet kender til heste, vil du få hjælp til at lære at strigle og sadle op/af m.m.

Der er ligeledes os, der gentagne gange har stillet forslaget om, at det skal være obligatorisk at ride med ridehjem for alle ryttere, der rider under DRF. Det er efter flere års forsøg endeligt blevet vedtaget.

 

Vi tilbyder også DRF Ryttermærker og Hestens Værns mærker for at højne viden omkring sikkerheden blandt vores medlemmer. 

Ryttermærker 

Dansk Ride Forbunds fem Ryttermærker er også på programmet. Her kan man lære om ponyens/hestens røgt og pleje og både den teoretiske og parktiske del afslutter med en prøve, hvor man kan erhverve ryttermærke i fem sværhedsgrader.

Hestens Værns mærker

Hestens Værn har 3 mærker - Stigle-, Heste- & Sadelmærket - dem udbyder vi også. Disse er specielt henvendt til elevrytterne inden de har mod på at gå igang med de første af DRFs Ryttermærker.

 

AKTIVITETER

SPS har mange aktiviteter i løbet af året - f.eks elev- & klubstævner, sponsorspringning, store stævner, fastelavnsfest, julebanko, høstfest, julefrokost og juleafslutning.

Ligeledes tilbydes der rytterlejr og springkursus i sommerferierne. Desuden udbydes der også forlængede week-ender for voksne (voksenridelejr).

 

STÆVNER 

Vi arrangerer i årets løb 2-3 stævner for vore elevrytter og 5-6 klubstævner i springing for privatrytter. Til disse klubstævner kan de dygtigste elevryttere også deltage. Derudover afvikler vi hvert år 1-2 større stævner. Bla. har vi tidligere afholdt et internationalt ponystævne, samt landsstævner.

 

KONKURRENCERYTTERE  

For de af vore konkurrenceryttere, der måtte ønske det, er vi naturligvis også behjælpelig i forbindelse med stævner, stævneplanlægning m.m.

SPS & Frank Kejlberg har gennem tiderne lavet mange dygtige springryttere - både på ponyer og heste -, som er startet helt op på de internationale baner og været til diverse mesterskaber. 

 

ØKONOMI OG FRIVILLIGT ARBEJDE

Uden hjælp fra sponsorne var vi ikke, hvor vi er i dag. De skal have en stor tak for deres bidrag.

De bidrager bl.a. med ærespræmier, gaver til amerikansk lotteri, ydelser og spring, samt klasse- og skiltesponsorer.

SPS er baseret på frivilligt klubarbejde - derfor er det vigtigt, at så mange som muligt melder sig til at hjælpe. Det frivillige arbejde er med til at holde priserne nede.

 

OPSTALDNING

Opstaldningen foregår hos Stald Kejlberg. Der er store lyse bokse. Derudover tilbyder vi din hest store folde, hvor den frit kan boltre sig. Vi har ikke mindre end 17 tdr. land udlagt i folde - et eldorado for enhver hest. 

Kontakt Frank Kejlberg på 2016 1726


RIDEFYSIOTERAPI 

Der er også ridesysioterapi på programmet. Det foregår hver mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

Ridefysioterapi foregår på hold med max 5 deltagere med fysioterapeut og ridelærer i samarbejde. Der kræves lægehenvisning for at komme til ridefysioterapi.

Ridning er godt og effektivt mod langt de fleste handicaps. Hestens rytmiske og rolige bevægelser påvirker spasticitet og træner balancen, spænder stramme muskler ud og bedre koordinationen.

 

Ydereligere henvendelse omkring ridefysioterapi

 

KONTAKT

SPSs bestyrelse, Maria & Frank Kejlberg samt Morten Kahr håber, at du bliver glad for at ride i SPS, og at du vil komme til at lære en masse.

Samtidig håber vi, at du vil være med til at dele og skabe et godt og sportsligt kammeratskab samt behandle ponyern/hestene pænt og ordentligt.

Du er altid velkommen til at besøge os på Sortenborgvej 39 i Silkeborg.

 

Skal du have fat i nogle af underviserne, bestyrelsen eller ejerne, så kig i de øverste faner under KONTAKT